Privacybeleid – Zeecontainers
Wij, bslshippingcontainers (hierna “wij” of “Peace Containers” genoemd) waarderen uw interesse in ons bedrijf.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan zeer serieus. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht in de Europese Unie, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd) en andere voorschriften die moeten worden nageleefd. toegepast.

Met dit privacybeleid informeren wij u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website https://bslzeecontainer.co/ (de “website”) en uw rechten volgens de AVG.

1.  Onderwerp van gegevensbescherming

Het onderwerp van gegevensbescherming is “persoonsgegevens”. Hiermee wordt bedoeld alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenaamde “betrokkene”). Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer.

Specifieke details over door ons verwerkte persoonsgegevens zijn als volgt te vinden voor elk van de geïdentificeerde gegevensverwerkingen.

3. Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, en de aard en het doel van de verwerking ervan

a. Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie naar onze websiteserver verzonden via de browser die door uw apparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze na 365 dagen automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de toegangscomputer,
 • Datum en tijd van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • De website van waaruit de toegang plaatsvond (verwijzende URL),
 • Elke website die toegankelijk is via onze website;
  Gebruikte browser(s) en mogelijk het besturingssysteem van uw computer,
 • evenals de naam van uw toegangsprovider.

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website,
 • Om een ​​gebruiksvriendelijke ervaring bij het gebruik van onze website te garanderen,
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,
 • net zoals Verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking art. 6, lid. 1 p. 1 verlicht. f van de AVG [DSGVO]. Ons legitieme belang heeft betrekking op de hierboven genoemde redenen met betrekking tot gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens op geen enkele manier om u als natuurlijke persoon te kunnen identificeren. Daarnaast werken we met analysediensten en cookies, die operationeel zijn wanneer u onze website bezoekt. Voor een meer gedetailleerde uitleg hierover, zie punten 65 en 66 van dit Privacybeleid.

b. Bij aanmelding voor een nieuwsbrief

Indien ingevolge artikel 6, lid. 1 p. 1 verlicht. a, van de AVG [DSGVO], u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor de regelmatige verzending van onze nieuwsbrief. Het opgeven van uw e-mailadres is voldoende informatie om de nieuwsbrief te ontvangen.

Als je onze website hebt bezocht, goederen of diensten hebt gekocht en je e-mailadres hebt opgegeven tijdens dit proces, kan dit door ons worden gebruikt voor de mailingnieuwsbrieven. In dat geval beperkt de nieuwsbrief zich uitsluitend tot direct marketing voor onze eigen gelijkaardige goederen of diensten. De wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is in een dergelijk geval § 7 Para. 3 geval. 3 van de Wet tegen oneerlijke concurrentie [UWG] juncto 6, lid. 1 p. 1 lit.f van de AVG [DSGVO].

Afmelden/afmelden is te allen tijde mogelijk, ongeacht of de verzending van de nieuwsbrief is gebaseerd op toestemming of wettelijke machtiging, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw “uitschrijfverzoek” ook te allen tijde naar het volgende e-mailadres sturen: info@lotus-containers.com Voor dit proces worden geen extra kosten in rekening gebracht, naast de verzendingskosten volgens de basisvoorwaarden. tarieven.

De gegevens die nodig zijn voor de verzending van de nieuwsbrief worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor dit doel en er geen andere wettelijke redenen voor verdere verwerking zijn. Uw e-mailadres wordt slechts zo lang opgeslagen als nodig is voor de toezending van de nieuwsbrief, d.w.z. totdat u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de ontvangst van de nieuwsbrief.

c. Gebruik van ons contactformulier en e-mail contactgegevens

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Hiervoor dient u een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en dienovereenkomstig kunnen reageren. Aanvullende informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Als alternatief is contact met ons mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de door u verstrekte persoonsgegevens samen met het e-mailadres opgeslagen.

De grondslag voor de gegevensverwerking voor het opnemen van contact is art. 6 lid. 1 verlicht. f van de AVG [DSGVO]. Als de contactgegevens nodig zijn voor het sluiten van een contract, treedt er een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking in werking, d.w.z. art. 6 lid. 1 verlicht. b van de AVG [DSGVO]

Alle door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden automatisch verwijderd na voltooiing van uw verzoek.

4. Openbaarmaking van gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken aan derden (ontvangers) als we daartoe gerechtigd zijn in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u over de verschillende omstandigheden waarin dit het geval kan zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden (ontvangers) als

U hebt ons uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden (Art. 6, lid 1 p. 1 lit. a van de AVG [DSGVO];
de verwerking ervan is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (Art. 6, lid 1 p. 1 lit. b van de AVG [DSGVO];
de verwerking ervan is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (Art. 6, Para. 1 p. 1 lit. c van de AVG [DSGVO];
de verwerking ervan is noodzakelijk om onze legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten, die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, prevaleren (Art. 6, Para. 1 p. 1 lit. f van de AVG [DSGVO].

Verder werken wij samen met dienstverleners, zogenaamde externe opdrachtverwerkers, aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven en die uw gegevens vervolgens namens ons en in onze opdracht verwerken in het kader van art. 28 van de AVG [DSGVO]. Deze dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. We verwijzen met name naar de volgende dienstverleners:

 • CleverReach
 • Gebruikersvriendelijk
 • Verkoopsteam
 • WhatsATool
 • Google Analytics
 • Speed-IT EQSPRO
 • DatumV
 • iLogic van Clear Logistics
 • Citrix ShareFile

5. Koekjes

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

De cookies slaan informatie op die in elk afzonderlijk geval betrekking heeft op het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om een ​​gebruiksvriendelijker gebruik van onze diensten voor u te vergemakkelijken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies, die herkennen dat u bepaalde pagina’s van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze website verlaat.

Daarnaast plaatsen we ook tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw apparaat worden opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al eerder bij ons bent geweest en de eerder ingevoerde gegevens en instellingen herkennen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Verder gebruiken we ook cookies om statistische informatie over het gebruik van de site te verzamelen en deze te gebruiken om de verbetering van onze diensten voor u te beoordelen en door te voeren (zie punt 66). Deze cookies stellen ons in staat om bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u ons al heeft bezocht. Deze cookies worden na 365 dagen allemaal automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn vereist voor de genoemde doeleinden, om onze legitieme belangen te beschermen, evenals die van derden, in overeenstemming met art. 6, lid. 1 p. 1 verlicht. f van de AVG [DSGVO].

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er een toestemmingsbericht verschijnt voordat er nieuwe cookies worden aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.